IMAGE กิจกรรม Big Cleaning Day 2559
วันศุกร์, 27 มกราคม 2560
  คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านแป้น (รัฐราฎร์วิทยา) ร่วมกันทำ กิจกรรม big cleaning day ณ โรงเรียนบ้านแป้น... อ่านต่อ...
IMAGE กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตนารี ปีการศึกษา 2559
วันศุกร์, 10 กุมภาพันธ์ 2560
  โรงเรียนบ้านแป้น (รัฐราษฎร์วิทยา) ได้จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี  ประจำปีการศึกษา 2559 ... อ่านต่อ...
IMAGE ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนสอบ
วันพฤหัสบดี, 02 มีนาคม 2560
  นายบุญมี  เหลาธรรม ผอ.โรงเรียนบ้านแป้น (รัฐราษฎร์วิทยา) ตอนรับ นายสานิตย์ โลหะ... อ่านต่อ...
IMAGE งานกีฬาสีสัมพันธ์บ้านและโรงเรียนปีการศึกษา 2559
วันเสาร์, 04 มีนาคม 2560
  นายบุญมี  เหลาธรรม ผู้อำนวนการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนและชุมชน ร่วมกันจัดงานกีฬาสีสัมพันธ์... อ่านต่อ...
Top