IMAGE ประเมินผลการอ่านเขียนภาษาไทยครั้งที 2
วันอาทิตย์, 28 สิงหาคม 2559
วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559 โรงเรียนบ้านแป้น (รัฐราาฎร์วิทยา) ได้ดำเนินการจัดสอบประเมินการอ่านเขียนภาษาไทย... อ่านต่อ...
IMAGE ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง
วันอังคาร, 05 ธันวาคม 2560
  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ร่วมปลูกผักปลอดสารพิษ ผักสวนครัว ไว้เป็นอาหารกลางวันของโรงเรียน ... อ่านต่อ...
IMAGE ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
วันอาทิตย์, 28 สิงหาคม 2559
วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2559  นางณิชาภา  บุญชุม และนายปีย์มนัส  ขันมณี  นำนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขัน... อ่านต่อ...
IMAGE กิจกรรมวิถีพุทธและสัปดาห์วิทยาศาสตร์
วันอาทิตย์, 28 สิงหาคม 2559
วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2559 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9 เป็นวันพระ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแป้น... อ่านต่อ...
IMAGE กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2559
วันอาทิตย์, 28 สิงหาคม 2559
วันที่  11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 นายบุญมี  เหลาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้น... อ่านต่อ...
Top