ร่วมงานปีใหม่สบปรุงประจำปี 2559

วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559 วันขึ้น 15  เดือน 8  นายบุญมี  เหลาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้น (รัฐราษฎร์วิทยา)
นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมงานทำบุญปีใหม่สบปรุงประจำปี ของวัดต้าแป้น ตำบลเวียงต้า

 

Top