ร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทย

วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ 2559 โรงเรียนบ้านแป้น (รัฐราษฎร์วิทยา) ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทย
ณ โรงเรียนจรูญลอง  จังหวัแพร่

 

Top