เข้ารับการประเมินแปรงฟันคุณภาพและโรงเรียนอ่อนหวาน

วันที่ 27 กรกฏาคม พ.ศ. 2559 ทางโรงเรียนบ้านแป้น (รัฐราษฎร์วิทยา) เข้ารับการประเมินแปรงฟันคุณภาพและโรงเรียนอ่อนหวาน โดยมี นพ. ปฐมพงษ์  คำแดง พร้อมคณะ เข้ารับการประเมินในครั้งนี้ ทางโรงเรียนขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ด้วย

Top