ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง

 

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ร่วมปลูกผักปลอดสารพิษ ผักสวนครัว ไว้เป็นอาหารกลางวันของโรงเรียน

เพื่อน้อมนำพระราชดำริ ตามรอยเศษรฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2559

 

Top