ร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ระดับกลุ่มเครือข่าย

 

  นายบุญมี  เหลาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคุณะครูและนักเรียน ร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ระดับกลุ่มเครือข่าย วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 ณ โรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง)

Top