ร่วมแสดงความยินดี มุทิตาจิต

นายบุญมี  เหลาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ร่วมงานแสดงความยินดี มุทิตาจิต ให้กับ คุณครูจำนงค์  และคุณครูสุพิน อุตบัววงศ์

ในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ โรงเรียนบ้านแป้น (รัฐราษฎร์วิทยา)

Top