กิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2559

 

โรงเรียนบ้านแป้น (รัฐราษฎร์วิทยา) คณะครูและรักเรียนร่วมจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส มีกิจกรรมการเล่าประวัติวันคริสต์มาส

การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษตามฐานกิจกรรมทั้ง 6 ฐาน โดยมีซานต้าครอสเพื่อส่งความสุขให้กับนักเรียน

โดยการแจกขนม นักเรียนทุกคนได้ให้ความร่วมมือและมีความสุขกันถ้วนหน้า

Top