กิจกรรม Big Cleaning Day 2559

 

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านแป้น (รัฐราฎร์วิทยา) ร่วมกันทำ กิจกรรม big cleaning day

ณ โรงเรียนบ้านแป้น (รัฐราษฎร์วิทยา)

 

Top