งานกีฬาสีสัมพันธ์บ้านและโรงเรียนปีการศึกษา 2559

 

นายบุญมี  เหลาธรรม ผู้อำนวนการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนและชุมชน

ร่วมกันจัดงานกีฬาสีสัมพันธ์ บ้านและโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านแป้น (รัฐราษฎร์วิทยา)

 

 

 

Top