กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2559

วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 โรงเรียนบ้านแป้น (รัฐราษฎร์วิทยา) ได้จัดกิจกรรม วันสุนทรภู่ ขึ้น และในช่วงเช้าได้นำนักเรียนกล่าวคำปฏิญาณตน เพื่อต่อต้านยาเสพติดและเข้าร่วมเดินรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติดโลก ขึ้น  และในช่วงบ่ายได้ให้นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่ตามฐานที่ได้ จัดเตรียมให้ เพื่อจะได้รำลึกถึง ครูอักษร ชั้นเชิงกลอนไพเราะรสพจน์ผสาน นิราศเด่นเป็นแบบอย่างแต่โบราณ และควรสืบสานวรรณศิลป์ถิ่นทองไทย

 

 

Top